چراغ خروج اضطراری ای ای سی مدل UTLBRK-M310


چراغ خروج اضطراری ای ای سی مدل UTLBRK-M310

معرفی کالا :

چراغ خروج اضطراری ای ای سی مدل UTLBRK-M310

در زمان رخ داد حوادث پیدا کردن مسیر خروج ایمن یکی از مهمترین مسائل در حفظ جان افراد مستقر در ساختمان است ، چراغ های خروج اضطراری با داشتن منبع نور LED و نیز داشتن پشتیبانی سه ساعت باتری ابزاری است در جهت  پیدا کردن مسیر خروج در زمان رخ داد حوادث .

با ما تماس بگیرید!    0214786
پیغام خطا
Scroll
Please Wait
اجازه دهید انگشتانتان راه بروند !