مجموعه کاشت کنگر فرنگی گلباران سبز


مجموعه کاشت کنگر فرنگی گلباران سبز

معرفی کالا :

مجموعه کاشت کنگر فرنگی گلباران سبز

این محصول شامل مجموعه‌ای کامل برای کاشت سبزی کنگر فرنگی است. مجموعه‌ی فوق یک سینی سبزی با زه‌کش و زیره دارد و به‌ همراه آن، دو بسته خاک سبزی و صیفی، یک بسته بذر کنگر فرنگی و یک قطره تقویتی ویژه سبزیجات عرضه می‌شود.

با ما تماس بگیرید!    0214786
پیغام خطا
Scroll
Please Wait
اجازه دهید انگشتانتان راه بروند !